Yngve Moan

Daglig leder
Autorisert regnskapsfører

Kvalitet

Kvalitet i alt fra bokføring til sluttprodukt, årsregnskap og ligningspapirer.

Punktlighet

Alt skal utføres til avtalt / lovbestemt tid. Kunden skal aldri behøve å purre på noe.

Skybasert regnskap

Mulighet for arbeidsdeling. Regnskapet er alltid tilgjengelig for dere.

Regnskap, lønn og rapportering

Vi vil gjerne være din nære samarbeidspartner
innenfor alt vedrørende ditt selskaps regnskap og økonomi

Om oss

Sunnfjord Regnskap AS

Autorisert regnskapsførerselskap, og driver under konsesjon fra Finanstilsynet.

Daglig leder – Yngve Moan

Autorisert regnskapsfører, utdannet revisor, og har jobbet mange år innen revisjon, som økonomisjef i større industrikonsern og som kunde- og fagansvarlig på regnskapskontor. Han har også i lengre perioder vært utleid som økonomisjef og controller.

Tjenester

Vi ønsker at du skal bruke din tid på det du kan best, selskapets kjerneaktivitet. Ikke bruk tiden på å bekymre deg over kompliserte regnskaps- og skatteregler, la oss ta den jobben. Vi vil gjerne være din nære samarbeidspartner innenfor alt vedrørende ditt selskaps regnskap og økonomi.

 

 • Regnskapsføring og lønnskjøring
 • Fakturering og betalingsoppfølging
 • Remittering
 • Rapportering til det offentlige
 • Avstemminger, moms- og avgiftsoppgjør
 • Perioderapporter
 • Årsavslutning
 • Rådgivning og selskapsetablering
 • Utleie av økonomisjef / controller

Skybasert regnskapssystem

Vi benytter utelukkende skybasert regnskapssystem. Dette gjør at:

 

 • Det er mulighet for arbeidsdeling ved at du f.eks. selv kan foreta utfakturering til kunder eller betale leverandører uten innlogging på nettbanken
 • Regnskapet alltid er tilgjengelig for deg, hele døgnet
 • Du har tilgang på resultatregnskap og balanse, og kan bla deg ned på kontonivå og videre helt ned på posteringer hvor du kan få opp og se på hvert enkelt bilag
 • Du ser posteringene i samme øyeblikk som vi har foretatt bokføringen
 • Du har full kontroll på utestående kundefordringer og skyldig leverandørgjeld

La oss ta jobben

Ta kontakt for en uforpliktende samtale, og la oss vise hva vi kan tilby deg og din bedrift.

Du jobber med det du kan best og har mest lyst til, vi tar regnskapsarbeidet.

 

 • Kvalitet og punktlighet er våre kjerneverdier
 • Vi ønsker å være din nære samarbeidspartner
 • Der andre satser på å bli stadig større, satser vi på nærhet og kontakt
 • Du får fast saksbehandler, og slipper å skifte fra person til person

Kontakt

Besøksadresse

Fjordgata 15, 6900 Florø

Postadresse

Postboks 458, 6903 Florø

Telefon

+47 484 23 502

Sunnfjord Regnskap AS

NO 918 858 326 MVA

Om oss

Sunnfjord Regnskap AS

Autorisert regnskapsførerselskap, og driver under konsesjon fra Finanstilsynet.

Daglig leder – Yngve Moan

Autorisert regnskapsfører, utdannet revisor, og har jobbet mange år innen revisjon, som økonomisjef i større industrikonsern og som kunde- og fagansvarlig på regnskapskontor. Han har også i lengre perioder vært utleid som økonomisjef og controller.

Tjenester

Vi ønsker at du skal bruke din tid på det du kan best, selskapets kjerneaktivitet. Ikke bruk tiden på å bekymre deg over kompliserte regnskaps- og skatteregler, la oss ta den jobben. Vi vil gjerne være din nære samarbeidspartner innenfor alt vedrørende ditt selskaps regnskap og økonomi.

 

 • Regnskapsføring og lønnskjøring
 • Fakturering og betalingsoppfølging
 • Remittering
 • Rapportering til det offentlige
 • Avstemminger, moms- og avgiftsoppgjør
 • Perioderapporter
 • Årsavslutning
 • Rådgivning og selskapsetablering
 • Utleie av økonomisjef / controller

Skybasert regnskapssystem

Vi benytter utelukkende skybasert regnskapssystem. Dette gjør at:

 

 • Det er mulighet for arbeidsdeling ved at du f.eks. selv kan foreta utfakturering til kunder eller betale leverandører uten innlogging på nettbanken
 • Regnskapet alltid er tilgjengelig for deg, hele døgnet
 • Du har tilgang på resultatregnskap og balanse, og kan bla deg ned på kontonivå og videre helt ned på posteringer hvor du kan få opp og se på hvert enkelt bilag
 • Du ser posteringene i samme øyeblikk som vi har foretatt bokføringen
 • Du har full kontroll på utestående kundefordringer og skyldig leverandørgjeld

La oss ta jobben

Ta kontakt for en uforpliktende samtale, og la oss vise hva vi kan tilby deg og din bedrift.

Du jobber med det du kan best og har mest lyst til, vi tar regnskapsarbeidet.

 

 • Kvalitet og punktlighet er våre kjerneverdier
 • Vi ønsker å være din nære samarbeidspartner
 • Der andre satser på å bli stadig større, satser vi på nærhet og kontakt
 • Du får fast saksbehandler, og slipper å skifte fra person til person

Kontakt

Besøksadresse

Fjordgata 15, 6900 Florø

Postadresse

Postboks 458, 6903 Florø

Telefon

+47 484 23 502

Sunnfjord Regnskap AS

NO 918 858 326 MVA